Archiwum

We wrześniu uchwalą ustawę o kierujących?

PDF Drukuj Email
niedziela, 17 maja 2009 12:17
Rewolucyjny projekt zmian dotyczący szkolenia, egzaminowania i wydawania praw jazdy przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Jeśli przyjmie go Sejm, we wrześniu może wejść w życie.

Jakub Dąbrowski z Ministerstwa Infrastruktury mówi, że nowa ustawa "O kierujących pojazdami", to odpowiedź na krytyczne opinie dotyczące uzyskiwania prawa jazdy. Ze statystyk wynika, że najliczniejszą grupę kierowców uczestniczących w wypadkach stanowią osoby w wieku od 18 do 24 lat, mające prawo jazdy krócej niż dwa lata.

Zdaniem Michała Kopcia, eksperta motoryzacyjnego ze Szkoły Auto, zmiany w prawie są konieczne, bo ani kursanci nie są zadowoleni z istniejącego systemu szkolenia, ani kontrolerzy z jego jakości. Wystarczy podać statystyki Najwyższej Izby Kontroli. W 2008 roku nieprawidłowości stwierdzono w niemal trzech czwartych ośrodków szkolenia. Nic więc dziwnego, że egzamin za pierwszym razem zdaje zaledwie trzecia część wszystkich kursantów.
 

Ranking szkół nauki jazdy - Wrocław i okolice

PDF Drukuj Email
środa, 25 marca 2009 22:40
We Wrocławiu powstał nowy ranking szkół nauki jazdy. Egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu uwzględnili 44 szkoły jazdy z miasta i okolicy. Policzyli, która z nich ma najlepsze wyniki w zdawalności egzaminu na prawo jazdy.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Atut - 56,8 proc.
Akademia Dobrej Jazdy - 50 proc.
Prywatna Szkoła Nauki Jazdy Tadeusz Owoc - 49,02 proc.
 

Proponowane zmiany w szkoleniu na kierowców - ciąg dalszy 2

PDF Drukuj Email
piątek, 06 lutego 2009 12:02
ZMIANA 6: W załączniku nr 5 w § 2 dokonano korekty oraz doprecyzowania legislacyjnego przepisów dotyczących przygotowania samochodu egzaminacyjnego oraz wypełniania list przez egzaminatorów.

ZMIANA 7: W załączniku nr 5 w § 9 w ust. 1 dokonano zmiany polegającej na umożliwieniu egzaminatorowi zakończenia części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B po upływie 25 minut pod warunkiem, że przeprowadzono cały program egzaminacyjny, a wynik egzaminu będzie pozytywny. Taka zmiana podyktowana jest względami praktycznymi, ponieważ wiele osób dobrze przygotowanych do egzaminu wykonuje poprawnie cały program egzaminacyjny pomiędzy 25 a 35 minutą jazdy. W przypadku takich osób egzaminatorzy są zmuszeni do dalszego prowadzenia egzaminu tak aby czas egzaminu wynosił co najmniej 40 minut. Powoduje to, że osoby egzaminowane uważają, że egzaminatorzy celowo jeżdżą długo aby “złapać” je na jakimś błędzie. Problemem są także sytuacje, kiedy egzamin zakończy się np. po upływie 38 minut. Z punktu widzenia taki egzamin kwalifikuje się jako przeprowadzony niezgodnie z przepisami, a więc może podlegać unieważnieniu. Wprowadzenie przepisu w proponowanym brzmieniu spowoduje, że czas przeprowadzania egzaminu będzie bardziej elastyczny, a samo jego przeprowadzenie nie będzie wymagało sztucznego przedłużania czasu jego trwania, a więc będzie bardziej przyjazne dla osób egzaminowanych. Przepis ten jest zgodny z przepisami dyrektywy w sprawie praw jazdy.

 

Proponowane zmiany w szkoleniu na kierowców - ciąg dalszy

PDF Drukuj Email
piątek, 06 lutego 2009 11:31
Oto kolejne proponowane zmiany:

ZMIANA 3: Doprecyzowano brzmienie przepisu § 29 ust 4 rozporządzenia w zakresie punktu pierwszego i trzeciego. Dotychczasowe brzmienie przepisów powodowało problemy interpretacyjne w poszczególnych ośrodkach egzaminowania. Dodano także nowy punkt 4, którego zapis powoduje, że za stwarzającą zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego uznaje się osobę, która dwukrotnie niepoprawnie wykonała zadanie jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. Osoby, które nie potrafią utrzymać właściwego toru jazdy w warunkach placu manewrowego i dowolnie niskiej prędkości, nie są w stanie utrzymać tego toru przy większych prędkościach w warunkach ruchu drogowego. Dopuszczenie takiej osoby do dalszej jazdy mogłoby skutkować kolizją drogową.

ZMIANA 4: Zmiana przepisu § 54 rozporządzenia polegająca na dopuszczeniu do przeprowadzenia wyłącznie egzaminu teoretycznego dla kandydatów na egzaminatorów przez komisję weryfikacyjną w składzie ograniczonym do 4 osób jest podyktowana ograniczeniem kosztów wynagrodzenia komisji. Podstawowy skład komisji to 6 osób. Jest to skład niezbędny do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego i praktycznego. Sam egzamin teoretyczny może być przeprowadzony w proponowanym okrojonym składzie. Zmiana nie wpłynie na merytoryczny przebieg egzaminu.

ZMIANA 5: Wykreślenie z § 56 ust. 1 punktu 2, powoduje usunięcie wymagania przedstawienia fotografii przez kandydata na egzaminatora składającego dokumenty do Marszałka Województwa. W tym przypadku fotografia kandydata na egzaminatora nie jest wymagana, ponieważ Marszałek Województwa nie wydaje legitymacji egzaminatorom.
 

Proponowane zmiany w szkoleniu na kierowców

PDF Drukuj Email
piątek, 06 lutego 2009 11:11
Ministerstwo Infrastruktury w okresie trzech lat od wydania rozporządzenia regulującego zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców (wydane 27.10.2005 r.) sukcesywnie gromadziło informacje na temat problemów wynikających z interpretacji przepisów tego aktu. Uwagi dotyczyły przede wszystkim zasad przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, a w szczególności czasu jego trwania, kolejności wykonywania poszczególnych zadań egzaminacyjnych, sposobu ich oceny, niejednolitości zasad przeprowadzania egzaminów na poszczególne kategorie prawa jazdy. W oparciu o zgromadzoną wiedzę przygotowano projekt zmiany tego rozporządzenia. Pilne wprowadzenie w życie tych przepisów jest niezbędne do dalszego bezproblemowego funkcjonowania systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców - potwierdza Ministerstwo Infrastruktury.
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 18