Badania lekarskie

PDF Drukuj Email

lekarzLekarz praktycznie może nam przeprowadzić każde badanie, ale jest mało prawdopodobne żeby robił coś ponad to co musi. Pamiętajmy, że lekarz może od nas zażądać maksymalnie 150 zł gdy robimy prawo jazdy na samochód osobowy....

Badanie lekarskie na prawo jazdy

Badanie lekarskie przeprowadzane jest na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. (Dz. U. Nr 69 z 20 sierpnia 1999 r., poz. 772).

Przeprowadzanie badań obejmuje:

 1. badanie ogólne stanu zdrowia,
 2. badania specjalistyczne:
 • stanu narządu wzroku,
 • stanu narządu słuchu i równowagi,
 • inne, które uprawniony lekarz uzna za niezbędne do wykonania,
 1. badania pomocnicze:
 • glikemii na czczo,
 • elektrokardiograficzne, w przypadku gdy badany ukończył 50 lat,
 • inne, które uprawniony lekarz uzna za niezbędne do wykonania.

Uprawniony lekarz na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwane "orzeczeniem lekarskim". Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami może zawierać ograniczenie czasowe. Od orzeczenia lekarskiego badany może wnieść odwołanie wraz z uzasadnieniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego.

Ustala się maksymalne stawki opłat za badania:

 • osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, T, B+E lub osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem - 150 zł,
 • osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E - 200 zł.

Czyli praktycznie lekarz może nam przeprowadzić każde badanie, ale jest mało prawdopodobne żeby robił coś ponad to co musi. Pamiętajmy, że lekaż może od nas zażądać maksymalnie 150 zł gdy robimy prawo jazdy na samochód osobowy.