Zwrot opłaty za kartę pojazdu

PDF Drukuj Email
piątek, 13 kwietnia 2012 08:38

W przypadku braku zwrotu za kartę pojazdu auta sprowadzonego z krajów Unii Europejskiej wydaną przed 15 kwietnia 2006 r., sprawę należy skierować do sądu.

karta pojazduKarta pojazdu jest jednym z dokumentów samochodu, która zawiera wszystkie istotne informacje o samochodzie i jego właścicielach obecnych i poprzednich. Różni się tym od dowodu rejestracyjnego, że podąża ona za autem również w przypadku gdy zmienia się właściciel.

Opłata za wydanie karty pojazdu stanowi art. 77 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który w ust. 2 stanowi, że w przypadku gdy pojazd sprowadzony jest na terytorium Polski przez podmiot inny niż producent pojazdu lub importer nowego pojazdu, kartę pojazdu wydaje właściwy w sprawach rejestracji starosta, przy pierwszej rejestracji pojazdu, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Wysokość opłaty została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28.97.2003 na kwotę 500 zł. W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. rozporządzenie to utraciło moc prawną w dniu 1 maja 2006 r. jako niezgodne z konstytucją RP, a wysokość opłaty została na nowo określona na kwotę 75 zł. Rozporządzenie to obowiązuje do dziś, a kwota ta odpowiada rzeczywistym kosztom druku i dystrybucji karty pojazdu. W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustanowiona wysokość opłaty jest niewspółmierna do kosztów rzeczywistych i stanowi rodzaj daniny publicznej z czego wnioskować można, że opłata pobierana była bezprawnie. Na podstawie tego dochodzić można zwrotu 425 zł (500 - 75), dodatkowo istnieje możliwość dochodzenia także odsetek.

Jeżeli właścicielem pojazdu jest nadal ta sama osoba, która uiściła opłatę 500 zł, wystarczy sama karta pojazdu aby odzyskać nadpłaconą kwotę. W przypadku gdy pojazd został sprzedany osoba ta będzie musiała przedstawić inne stosowne dokumenty np. decyzja o rejestracji pojazdu, dowód zapłaty za wydanie karty pojazdu.

Celem odzyskania wpłaty za kartę pojazdu należy sporządzić wezwanie do zapłaty. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

- datę wystawienia

- określenie wierzyciela

- określenie dłużnika

- określenie zobowiązania

- wskazanie sposobu i terminu płatności (7-14d ni)

- podpis wierzyciela

- może zawierać także uzasadnienie

Jak sposób płatności można wskazać jako np. przelew na rachunek bankowy wierzyciela.

W przypadku odmowy lub braku odpowiedzi i upływu terminu wyznaczonego na dokonanie zapłaty, sprawę należy skierować do sądu rejonowego, w okręgu którego siedzibę ma powiat. Od pozwu należy wnieść opłatę (5% wartości sporu, nie mniej niż 30zł, nie więcej niż 100 000 zł.) 5% od 425 zł = 21,25 zł czyli 30 zł.

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież