O rejestracji "Anglików"

PDF Drukuj Email
wtorek, 17 kwietnia 2012 06:30

Poniżej odpowiedź w imieniu Ministera Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Tadeusza Jarmuziewicza na interpelację nr 2518 w sprawie rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie złożonej przez posłów: - Marka Krząkała i Jarosława Pięta.


anglikSzanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 7 marca 2012 r., znak: SPS-023-2518/12, przekazujące interpelację posłów Marka Krząkały i Jarosława Pięty w sprawie rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie, przedstawiam poniżej następujące wyjaśnienia.
Wobec toczącego się postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie zakazu rejestracji w Polsce pojazdów z kierownicą umieszczoną po prawej stronie, w dniu 29 lutego 2012 r. w odpowiedzi RP na skargę Komisji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wniosło o jej oddalenie. Obecnie MTBiGM oczekuje na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w ramach prowadzonego postępowania. Spodziewamy się, że w wydanym wyroku, w szczególności jego uzasadnieniu, Trybunał Sprawiedliwości UE określi, w jakim zakresie Polska uchybiła zobowiązaniom UE, oraz przedstawi szczegółowe wytyczne/uwarunkowania, w jakim zakresie należy dokonać zmian w przepisach krajowych, celem rejestracji w Polsce pojazdów z kierownicą po prawej stronie.
Niezależnie od prowadzonego postępowania w resorcie transportu prowadzone są pracę analityczne oraz projektowe wobec przedstawionej przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej koncepcji zmiany obowiązujących przepisów, które umożliwią rejestrację w Polsce pojazdów z kierownicą po prawej stronie.
Ponadto informuję, że z posiadanych przez MTBiGM danych z 2010 r. wynika, że pojazdy z kierownicą umieszczoną po prawej stronie nie są rejestrowane w następujących krajach UE: Republice Litewskiej, Republice Słowackiej oraz Republice Czeskiej. Kraje te mają wewnętrzne procedury dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego. W Republice Litewskiej istnieje możliwość dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdów historycznych oraz pojazdów silnikowych przeznaczonych do wykonywania specjalnej funkcji.

Link do źródła: Sejm RP - Interpelacje

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież