Jak powinien wyglądać pojazd straży miejskiej

PDF Drukuj Email
piątek, 01 czerwca 2012 00:00

straż miejska

Aktualnie o tym, jak ma wyglądać pojazd straży gminnej (miejskiej) decydują organy samorządowe. Czasem zdarza się, że takie decyzje podejmują komendanci straży. Niebawem ma się to zmienić. Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.


§ 32b. 1. Pojazd straży gminnej (miejskiej), z wyjątkiem motocykla, powinien:
1) mieć srebrną barwę nadwozia;
2) być oznakowany:
a) pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej,
b) pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,
c) odblaskowym napisem “STRAŻ GMINNA” (“STRAŻ MIEJSKA”) barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu,
d) świetlnym napisem “STRAŻ GMINNA” (“STRAŻ MIEJSKA”) barwy granatowej lub czarnej na białym tle, umieszczonym na dachu pojazdu,
e) emblematem o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi – za drzwiami przednimi; emblemat powinien być tożsamy z emblematem gminy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.).
2. Motocykl straży gminnej (miejskiej) powinien:
1) mieć błotniki barwy granatowej;
2) być oznakowany odblaskowym napisem “STRAŻ GMINNA” (“STRAŻ MIEJSKA”) barwy żółtej na granatowym tle umieszczonym z przodu motocykla; dopuszcza się dodatkowo umieszczenie tego napisu na obydwu bokach oraz z tyłu motocykla.
3. Na pojazdach, o których mowa w ust. 1 i 2, można umieszczać w tylnej części boków pojazdu, symetrycznie po obu jego stronach, oraz z tyłu pojazdu inne oznaczenia określające ich przynależność do określonej komórki organizacyjnej straży gminnej (miejskiej) lub numer telefonu kontaktowego danej straży; oznaczenia i numer telefonu kontaktowego powinny mieć barwę żółtą.

Przepisy zmienią się po upływie 30 dni od daty zgłoszenia i stosuje się je do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po 1 lipca 2012 r. Oznacza to, że pewnie jeszcze przez jakiś czas w Polsce pojazdy straży gminnej nie będą wyglądały jednakowo.

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież