Internetowe Centrum Szkolenia Kierowców

Więcej za prawo jazdy

PDF Drukuj Email
środa, 11 kwietnia 2012 07:15

Prawo jazdy

Do 19 stycznia 2013 r. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego mają czas na wprowadzenie zmian dotyczących nowej ustawy o kierujących pojazdami.


Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia jednolitego systemu informatycznego we wszystkich ośrodkach. System służyć ma do rejestracji i egzaminowania kandydatów na prawo jazdy. Oznacza to podwyższenie kosztów egzaminów średnio o 12 zł brutto. Obecnie opłata za pełny egzamin na kat. B wynosi 134 zł o ile oczywiście kandydat zda za pierwszym razem. Od 2006 r. cena egzaminu nie była rewaloryzowana (mimo dużego wzrostu kosztów np. za paliwo w trakcie egzaminu praktycznego).

Podwyższenie o 12 zł w skali całego kraju dałoby ośrodkom minimum 12 mln zł dodatkowych wpływów rocznie, co pokryłoby koszty informatyzacji.

18 kwietnia dojdzie do spotkania przedstawicieli WORD z Ministerstwem Transportu. Oprócz tematu podwyżek omawiany będzie problem z zapewnieniem obowiązkowej jednolitości systemu informatycznego. "Ciągle czekamy na rozporządzenia, które określą, w jaki sposób powinniśmy wybrać taki system, jakie powinny być specyfikacje zamówienia i kto je opracuje" – mówi Anna Gwoździk. Do dyrektorów WORD napływają oferty od firm zainteresowanych implementacją systemu ale z powodu braku rozporządzeń nikt ich nie rozpatruje.

Nowy system ma być rewolucją. Oprócz możliwości zapisania się na egzamin przez internet kandydat będzie miał także możliwość płatności, a dokumenty będą wydawane znacznie szybciej.

Resort transportu twierdzi, że podwyżek nie będzie natomiast nieoficjalnie wiadomo, że raczej będą.

 

Niezapłacony mandat odliczony od PIT-a

PDF Drukuj Email
wtorek, 03 kwietnia 2012 12:35

pit

Wg. ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zaległy mandat zostanie odliczony od nadpłaty podatku wynikającej z rozliczanego do 30 kwietnia PIT-a. Urząd Skarbowy nie informuje o ściągnięciu zaległego mandatu i pobiera kwotę mandatu plus 5 procent kwoty (nie mniej niż 4.20zł) oraz opłatę manipulacyjną. Dostaniemy informację o dokonaniu takiego przeksięgowania.

Przykład: Zaległy mandat drogowy wynosi 500 zł. Urząd skarbowy ściągając go ze zwrotu podatku doliczy 25 zł kosztów egzekucyjnych oraz 5 zł opłat manipulacyjnych. Ostatecznie zwrot podatku zostanie pomniejszony o 530 zł. Zatem w sytuacji, gdy nadpłata podatku wynosiła przykładowo 600 zł, na nasze konto trafi ostatecznie jedynie 70 zł. Gdy nadpłata nie pokryje całej zaległości, urząd ściągnie jedynie część, a o resztę będzie się ubiegał w postępowaniu egzekucyjnym.

Link do źródła: e-prawnik.pl - Dariusz Madejski: „Liczysz na zwrot podatku? Zapłać mandat” - http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/fiskus-bedzie-sciagal-zalegle-mandaty.html oraz Tygodnik PD@N - Wyszukiwarka: MANDATY - http://www.grupaimage.pl/?s=prd&i=szukaj&k2=46

Link do źródła: e-prawnik.pl - Dariusz Madejski: „Liczysz na zwrot podatku? Zapłać mandat” - http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/fiskus-bedzie-sciagal-zalegle-mandaty.html oraz Tygodnik PD@N - Wyszukiwarka: MANDATY - http://www.grupaimage.pl/?s=prd&i=szukaj&k2=46

 

Ułatwienia w procedurach rejestracji pojazdów

PDF Drukuj Email
wtorek, 03 kwietnia 2012 12:29

W imieniu resortu minister zadeklarował współpracę i poparcie dla wszelkich rozwiązań mogących wpływać na zmianę aktualnych procedur.

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, znak: SPS-023-2046/12, z dnia 21 lutego 2012 r. przesyłające interpelację posła Johna Abrahama Godsona w sprawie rejestracji pojazdów osobowych, uprzejmie informuję, że uznaję za słuszne i podzielam, wyrażone w interpelacji pana posła, zainteresowanie potrzebą uproszczenia procesu rejestracji pojazdów. Taki kierunek jest też uwzględniany w działaniach ministerstwa. Od początku tego roku możliwe jest na przykład dokonanie przez organ rejestrujący warunkowej czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, pozwalającej uzupełnić właścicielowi pojazdu niektóre z brakujących dokumentów przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. W pierwszej połowie 2012 r. zostanie natomiast uproszczony tryb legalizacji tablic rejestracyjnych znoszący ponowną legalizację tablic rejestracyjnych i wydawanie nowych znaków legalizacyjnych w określonych przypadkach wymiany dowodu rejestracyjnego.

Omawiając sprawę ułatwień w rejestracji pojazdów, należy zwrócić jednak uwagę, że na proces rejestracji pojazdów wpływ mają również obowiązki wynikające z innych przepisów prawa krajowego niż przepisy o ruchu drogowym. Wśród wymaganych do rejestracji pojazdu dokumentów na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym znajdują się bowiem dokumenty, których konieczność przedłożenia jest powiązana z opłatami wynikającymi z takich ustaw jak: ustawa o podatku akcyzowym, ustawa o podatku od towarów i usług czy ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Uzyskanie tych dokumentów wymaga dopełnienia określonych formalności w innych urzędach administracji publicznej. Możliwe uproszczenia w tym zakresie wymagałyby w pierwszej kolejności działań legislacyjnych innych resortów.

Ministerstwo jest niezmiennie gotowe do współpracy i poparcia takich rozwiązań, które rozsądnie przyczynią się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych w procesie rejestracji pojazdów. Ze swojej strony planujemy w najbliższym czasie m.in. wystąpić w tej sprawie do ministra finansów. Trzeba mieć również na względzie, że resort transportu zobowiązany jest zapewniać i przestrzegać, aby przepisy prawa polskiego z zakresu rejestracji były spójne z wymaganiami prawa Unii Europejskiej. Niektóre z przepisów europejskich wymagają dodatkowego uregulowania w prawie polskim. Aktualnie jednak również Komisja Europejska zauważa konieczność uproszczeń w obszarze rejestracji pojazdów. Komisja przyjęła w dokumencie „Single Market Act – A single market delivering smart, sustainable and inclusive growth” oraz dokumencie towarzyszącym, priorytet wypracowania instrumentów prawnych upraszczających formalności i warunki rejestracji pojazdów uprzednio zarejestrowanych w innych państwach członkowskich.

Ministerstwo będzie odpowiednio uczestniczyć w pracach Komisji i administracji wszystkich państw członkowskich nad tym zadaniem oraz stosownie do wyników tych prac, podejmować działania na szczeblu krajowym.

Odnosząc się natomiast do poruszonej w interpelacji sprawy dostępności obywateli do urzędów, uprzejmie wyjaśniam, że stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów należy do właściwego miejscowo starosty. Każdy ze starostów jest zatem odpowiedzialny za sposób organizacji pracy w obsługującym go urzędzie, w tym również za godziny, w których jest on czynny. Nadmienię również, że organy rejestrujące posiadają podstawy formalnoprawne do uruchomienia procesu obsługi rejestracji/wyrejestrowania pojazdów drogą elektroniczną. Określające postępowanie organów rejestrujących w realizacji tego procesu przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968, z późn. zm.), uwzględniają możliwość otrzymania tablic rejestracyjnych i dokumentów rejestracyjnych drogą pocztową.

Przedstawiając powyższe, pragnę zapewnić, że podejmując działania w ramach swoich kompetencji, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stara się dążyć do stopniowego upraszczania wymagań i procedur związanych z rejestracją pojazdów, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione. Prace nad racjonalnym zmniejszaniem obciążeń administracyjnych w tym obszarze będą kontynuowane w najbliższych latach, a opracowywane zmiany sukcesywnie wdrażane do polskiego prawa.

Link do źródła: Sejm RP - INTERPELACJE - http://orka2.sejm.gov.pl/IZ7.nsf

 

Korupcja wśród instruktorów

PDF Drukuj Email
wtorek, 03 kwietnia 2012 12:11

korupcja

Dwaj koleni instruktorzy zostali zatrzymani przez prokuraturę apelacyjną w Krakowie pod zarzutem korupcyji. Obaj pracowali w podkarowskich ośrodkach nauki jazdy. Za korzyść majątkową pomagali w załatwianiu egzaminu końcowego na prawo jazdy oraz poświadczali, że przyszli kierowcy ukończyli kurs. Obaj przyznali się do winy.

 

Gołota wraca na ring!

PDF Drukuj Email
czwartek, 22 marca 2012 19:09

Andrzej Gołota

Po porażce z Tomaszem Adamkiem Andrzej zapowiedział, że na dobre rezygnuje ze sportu. Chęć walki jednak wzięła górę. Ponownie ujrzymy Andrzej w ringu!

Podpisany został kontrakt ze środy na czwartek na trzecią walkę z byłym mistrzem świata organizacji WBC, WBA, IBF i WBO Riddickiem Bowe! Jak na razie brak informacji kiedy i gdzie miałaby się odbyć walka. Wiadomo natomiast, że obaj zawodnicy mieli by się zmierzyć jak wrestlerzy.

Czy będzie to kolejny historyczny pojedynek?

Mamy nadzieję, że już wkrótce dane nam będzie się przekonać :)

 

Czy można odmówić przyjęcia mandatu?

PDF Drukuj Email
środa, 21 marca 2012 14:19

Czy można odmówić przyjęcia mandatu?

zdjęcie pochodzi z: http://superauto24.se.pl

Kierowca pouczony przez zatrzymującego go policjanta o rodzaju wykroczenia oraz o liczbie punktów karnych może odmówić przyjęcia mandatu. Wiąże się to z wszczęciem postępowania przed sądem grodzkim.

Funkcjonariusz nie powinien próbować wystawić mandatu w momencie kiedy sytuacja będąca przyczyną zatrzymania nie jest jednoznaczna. Jeśli w danej sprawie istnieją wątpliwości natury faktycznej lub prawnej - mandatu stosować nie wolno.

W sytuacji odmowy przyjęcia po sporządzeniu dokumentacji na miejscu zatrzymania sprawa przekazywana jest do właściwej jednostki Policji w celu przeprowadzenia czynności wyjaśniających. Kierujący pojazdem wzywany jest w celu złożenia wyjaśnień, a następnie sprawa kierowana jest do sądu grodzkiego, który orzeka, czy rację miał policjant czy też osoba, która odmówiła przyjęcia mandatu (sprawa może odbyć się bez udziału stron gdy zdaniem sądu okoliczności i wina obwinionego nie budzą wątpliwości).

Ukarana osoba ma prawo wnieść sprzeciw od wyroku w ciągu 7 dni od jego doręczenia. Wtedy sąd wezwie ją na rozprawę i będzie miała możliwość wyjaśniania, a także zgłoszenia świadków zdarzenia.

Warto pamiętać:

 • film rejestrowany na kasecie wideo rejestratora, zdjęcia zarejestrowane przez fotoradar oraz udokumentowane inne ustalenia służą jako materiał dowodowy
 • postępowanie przed sądem grodzki generuje dodatkowe koszty jak np. koszty związane z postępowaniem sądowym, dojazd do sądu, itp.
 • jeżeli wiesz, że jesteś winny wykroczenia, przyjęcie mandatu jest rozwiązaniem szybszym i tańszym
 • jeżeli co do wykroczenia są poważne wątpliwości rozprawa może pomóc oczyścić się z zarzutów
 

Od kwietnia nowe zasady naliczania punktów karnych

PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 marca 2012 12:31

policjant

autor: http://www.flickr.com/photos/peterdanielolsen/884266953/

Prawdopodobnie jeszcze w marcu szef MSW zatwierdzi nowy taryfikator punków karnych dla kierowców. Więcej punktów otrzymamy m.in. za rozmowę przez komórkę, przewóz dzieci bez fotelika oraz wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu. Wysokość mandatu karnego nie zmieni się. Nowe naliczanie zacznie obowiązywać po miesiącu od opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie muszą jeszcze podpisać ministrowie transportu oraz sprawiedliwości.

Projekt przewiduje podwyższenie kar za:

 • parkowanie w miejscu dla niepełnosprawnych oraz rozmowę przez telefon komórkowy (z zera do pięciu)
 • przewóz dziecka bez fotelika (z trzech do sześciu)
 • >przewożenie pasażerów bez kasku lub pasów (z jednego do czterech)
 • jazda ze zbyt dużą liczbą pasażerów (z jednego do dziesięciu - po jednym za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób>)
 • >nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu (z ośmiu do dziesięciu)
 • ciągnięcie za autem osób na nartach, sankach lub wrotkach (z zera do pięciu)
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania (z pięciu do sześciu)
 • wyprzedzanie w niewłaściwych miejscach (z dziewięciu do dziesięciu)
 • nie zatrzymanie się, gdy przez jezdnię przechodzi osoba niepełnosprawna (z ośmiu do dziesięciu)
 • cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie (z trzech do pięciu)

Policjanci będą mogli również karać za wykroczenia dotychczas niekarane:

 • >wjeżdżanie między pojazdy w kolumnie (dwa punkty)
 • >wjeżdżanie na skrzyżowanie, jeśli na nim lub za nim nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy i niezatrzymanie auta przed znakiem stop (dwa punkty)
 • zakrywanie tablic rejestracyjnych (trzy punkty)
 • zwiększenie prędkości przez kierowcę samochodu wyprzedzanego i wyprzedzenie pojazdu na sygnale w terenie zabudowanym (trzy punkty)
 

Trudniejsze egzaminy na prawo jazdy

PDF Drukuj Email
czwartek, 01 marca 2012 07:17

nowe egzaminy na prawo jazdy

Podpisana nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami przez prezydenta Bronisława Komorowskiego oznacza, że zasady zdawania prawa jazdy zmienią się od stycznia 2013 r. Dokładniej chodzi o nowy, trudniejszy egzamin teoretyczny, na którym część pytań ma być zastąpiona przez symulacje komputerowe odpowiadające rzeczywistym sytuacjom na drodze.

Ministerstwo Transportu przekaże ośrodkom szkolenia aplikację pozwalającą zapoznać się z nowymi pytaniami egzaminacyjnymi do prowadzenia egzaminów wewnętrznych.

Nowe przepisy wprowadzą także surowsze zasady dla kierowców, którzy przekroczą limit 24 punktów karnych. Nie będą bowiem oni mogli już redukować ilości zebranych punktów poprzez uczestnictwo w kursach reedukacyjnych, gdyż te zostaną zlikwidowane. Na ich miejscu pojawi się droższy i trwający kilkanaście godzin kurs, po zakończeniu którego kierowcy odzyskają prawo jazdy.

 

Nie dostaniesz zdjęcia z fotoradaru.

PDF Drukuj Email
wtorek, 28 lutego 2012 11:25

fotoradar

Ministerstwo zadecydowało, że kierowcy swoje mandaty mogą zobaczyć dopiero w sądzie. Przyczyną tego jest, że mogliby kłamać aby uniknąć zapłaty.

Inspekcja Transportu Drogowego, która od ponad pół roku zarządza fotoradarami, nie wysyła do kierowców zdjęć – ujawniło tygodniu radio RMF FM. By udowodnić, że to nie my prowadziliśmy auto, któremu urządzenie zrobiło zdjęcie musimy odwołać się do sądu.

Resort kierowany przez Sławomira Nowaka tłumaczy, że w „obecnym stanie prawnym brak jest podstaw, aby organ prowadzący czynności w sprawie o wykroczenie wysyłał fotografie z urządzenia rejestrującego do wglądu uczestników postępowania".

W przeszłości praktyka dowiodła, że kierowcy, do których wysyłany był mandat wraz ze zdjęciem i informacją na ile twarz kierującego jest wyraźna często wykorzystywali ją do uniknięcia odpowiedzialności wskazując osobę trzecią jako prowadzącego pojazd w danym momencie.

„W sytuacji, gdy właściciel nie ma wglądu do fotografii na tym etapie postępowania, ma również świadomość, że wskazując osobę trzecią, która nie kierowała pojazdem ryzykuje odpowiedzialnością karną (art. 235 Kodeksu karnego)" – stwierdza Ministerstwo.

 

Więcej punktów karnych

PDF Drukuj Email
czwartek, 22 września 2011 06:48

więcej punktów karnych

1 punkt karny za:

- wożenie pasażerów ponad limit w aucie (każda osoba 1 punkt karny)

2 punkty karne za:

- za niezatrzymanie się na znaku STOP

- za wjazd na skrzyżowanie (nawet na zielonym świetle) i blokowanie go

4 punkty karne za:

- niedopilnowanie aby pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa

- za naruszanie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy, gdy zapory są opuszczane

5 punktów karnych za:

- rozmowę w trakcie jazdy przez telefon komórkowy,

- parkowanie w miejscach dla niepełnosprawnych

- ciąganie za pojazdem osób na sankach lub nartach

6 punktów karnych za:

- przewożenie dzieci bez fotelika

- za cofanie i nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu

10 punktów karnych za:

- wyprzedzanie na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych

Tak wynika z rozporządzenia, które przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

To, że kierowcy bardziej niż mandatu obawiają się punktów karnych, potwierdza także Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

– Kierowca, który popełnił wykroczenie i został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, najpierw pyta nie o wysokość mandatu, ale o to, ile dostanie punktów karnych i ile już ich ma na swoim koncie – mówi Marek Konkolewski.

Spowoduje to, że kierowcy dużo szybciej będą mogli zgromadzić limit 24 punktów karnych.

 

Osoby z dużą wadą słuchu bez szans na prawo jazdy.

PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 września 2011 07:32

Osoby z dużą wadą słuchu bez szans na prawo jazdy.

autor zdjęcia: http://www.flickr.com/photos/sohingpong/3190952837/

Bronisław Komorowski podpisał ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się, dającą osobom niesłyszącym prawo do tłumacza języka migowego jednocześnie odbierając niezwykle istotny dla osób niesłyszących przywilej – prawo do prowadzenia pojazdów.

Obowiązujące do kwietnia 2011 roku przepisy dotyczące wydawania osobom z wadami słuchu orzeczeń lekarskich uprawniających do wydania prawa jazdy, regulowane rozporządzeniem ministra zdrowia z 7 stycznia 2004 roku (Dz.U. nr 2, poz. 15) zostało zastąpione rozporządzeniem ministra zdrowia z 15 kwietnia 2011 roku w sprawie badań lekarskich kierowców (Dz.U. z 2011 r. nr 88, poz. 503). Rozporządzenia są bardzo do siebie podobne. Jednak z dotychczas obowiązującego wykreślono kluczowe zdanie. W akcie prawnym z 2004 r. w rozdziale I, pkt 1, znajdował się przepis, który stanowił: „osoby poważnie niedosłyszące, głuche, również z wszczepem ślimakowym, lub głuchonieme mogą kierować pojazdem, z wyjątkiem osób ubiegających się lub posiadających świadectwo kwalifikacji oraz kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów i instruktorów lub egzaminatorów; wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu”, które przyznawało osobom z wadami słuchu prawo do kierowania pojazdami kategorii A, A1, B, B1, B+E, T.

W rozporządzeniu z 15 kwietnia 2011 r. tego przepisu już nie ma.

Nie istnieją żadne statystyki wskazujące na powodowanie zagrożeń w ruchu drogowym przez osoby z wadą słuchu. Paradoksem jest, że osoby takie mogą uczestniczyć w ruchu drogowym, poruszając się skuterem lub rowerem.

 

Brak obowiązku posiadania prawa jazdy!

PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 września 2011 07:04

Brak obowiązku posiadania prawa jazdy!

Kierowcy już wkrótce nie będą musieli pamiętać o posiadaniau prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego to jeden z priorytetowych punktów programu wyborczego PO. Policja i inne urzędy będą mogły je skontrolować łącząc się elektronicznie z jednym z urzędów.

Krytycznych uwag pod względem projektu jest tak wiele, że zdecydowano się go odesłać do autora czyli szefa MSWiA. Minister Infrastruktury ostrzega, że zmiany takie przywrócą falę przestępczości samochodowej jaka była przed 2004 r. gdy rocznie ginęło około 100 tys. dokumentów, na których później rejestrowano kradzione auta. Dziś aut ginie wielokrotnie mniej.

Ministrowie zgodnie wytknęli błędy od drobnych po fundamentalne jak np. oszacowanie kosztów wprowadzenia nowych przepisów. Teraz okazuje się, że obiecujemy coś wyborcom wbrew całemu rządowi – mówi anonimowo jeden z ważnych polityków PO.

 

Nowe uprawnienia dla Straży Granicznej

PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 września 2011 12:12

straż graniczna

Rozporządzenie, którego projekt przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwiększa znacznie katalog czynów, za które Straż Graniczna może karać mandatem.

Funkcjonariusze uzyskają prawo do wystawiania mandatów kierowcom, którzy w strefach ruchu będą prowadzili pojazd bez zapalonych świateł. Ukarani przez Straż Graniczną zostaną także kierowcy niestosujący się do znaku lub sygnału drogowego, a także ci, którzy nie będą wykonywać poleceń osoby kierującej ruchem (policjanta, strażaka). Na mandat od strażnika granicznego narażą się także osoby, które na wezwanie odpowiedniej służby nie zatrzymają pojazdu do kontroli.

Osoba, która spożywa alkohol w miejscach publicznych, także może zostać ukarana mandatem od Straży Granicznej.

Do listy wykroczeń resort dołącza także umyślne wprowadzenie w błąd np. strażnika granicznego, który legitymuje daną osobę. Chodzi tu o podanie nieprawdziwych informacji co do tożsamości własnej lub innej osoby lub co do swego obywatelstwa, zawodu, zatrudnienia albo adresu zamieszkania.

Ponadto MSWiA chce, aby straż graniczna mogła wypisywać mandaty osobom, które wystawiają lub wywieszają za okno ciężkie przedmioty (np. doniczki) w taki sposób, że zagrażają one przechodniom. Przepis ten dotyczy także wyrzucania przez okno przedmiotów i wylewania płynów.

Mandat od strażnika granicznego dostanie także osoba, która nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, np. agresywnego psa. Na taką niemiła niespodziankę narazi się także ten, kto zniszczy lub uszkodzi roślinność ochronną lub urządzenia służące do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych (np. falochrony).

 

Brak pomocy ofiarom wypadku to wykroczenie!

PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 września 2011 11:25

apteczka

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.), jeżeli w wypadku jest ranny, to trzeba niezwłocznie udzielić niezbędnej pomocy i wezwać policję oraz pogotowie. Co oznacza, że uczestniczenie w kolizji, wypadku drogowym i brak udzielenia pomocy jest wykroczeniem. Uczestnik takiego wypadku podlega karze grzywny lub aresztu.

Niestety tu mamy paradoks Polskiego prawa, ponieważ nie nakazuje ono obowiązkowego posiadania apteczki, a co za tym idzie niesienie pomocy rannemu w wypadku może być bardzo trudne. Obowiązek apteczki jako wyposażenia mają tylko kierowcy autobusów, samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób oraz taksówek i pojazdów do nauki jazdy.

– W przypadku konieczności udzielenia pomocy decydują umiejętności kierowcy, a nie obligatoryjne posiadanie apteczki doraźnej pomocy – mówi Teresa Jakutowicz z Ministerstwa Infrastruktury. Zaznacza, że prawo Unii Europejskiej nie obliguje do wprowadzenia takich przepisów, dlatego sprawa posiadania apteczki powinna pozostać do decyzji właściciela pojazdu.

Mimo, że apteczka nie jest konieczna warto jednak mieć ją ze sobą. Pamiętajmy, że ktoś może dzięki naszej apteczce nam samym udzielić pierwszej pomocy, a tym samym nawet uratować życie.

 

Zderzyłeś się z łosiem lub dzikiem? Kto zapłaci?

PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 września 2011 11:00

loś na dodze

autor: http://www.flickr.com/photos/kevadphotography/5331532930/sizes/z/in/photostream/

W 2010 roku było 149 zanotowanych wypadków z udziałem zwierząt, w których zginęło 11 osób, a rannych zostało 175.  Zderzenia z wybiegającym na drogę dzikiem, łosiem czy sarną udaje się w większości uniknąć zachowując przytomność i gdy prędkość pojazdu nie jest zbyt wysoka. Co jednak gdy nie miałeś tyle szczęścia, uszkodziłeś samochód lub poniosłeś uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie możesz uzyskać tylko wtedy gdy udowodnisz zaniedbanie związku łowieckiego lub gminy o nieprawidłowym oznakowaniu drogi!

Pamiętaj jednak o tym, że Polskie Prawo stanowi jasno kto powinien zająć się leżącym na drodze zwierzęciem. Obywatel będący świadkiem takiego zdarzenia, powinien zadzwonić do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Kurs na prawko przez internet?

PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 marca 2011 09:12

autor: http://www.flickr.com/photos/seroujo/4121814096/

Już niedługo będzie można odbyć kurs teoretyczny przez internet - tak wynika z ustawy o kierujących pojazdami. Niestety nie każdy ośrodek będzie mógł przyciągnąć taką ofertą kursantów.  Do specjalnych wymogów zaliczać się będzie: - prowadzenie działalności przynajmniej przez pięć lat, uprawnienia do szkolenia we wszystkich kategoriach prawa jazdy (A, B, C i D) oraz przynajmniej jeden pojazd osobowy i motocykl - nie starsze niż pięć lat, a także ciężarówkę nie starszą niż siedem lat i autobus nie starszy niż 12lat. Wymagania takie powodują dyskryminację wśród ośrodków, które przygotowują np. wyłącznie do jazdy samochodem osobowym.

Ministerstwo nie widzi w tym nic złego, że tylko największe firmy będą w stanie spełnić takie wymagania aby móc szkolić przez internet. Wg. M. Karpińskiego (rzecznika Ministerstwa Infrastruktury) - w większości małych ośrodków szkolenie odbywa się na niezadowalającym poziomie dlatego szkolenie za pomocą internetu może być powierzone wyłącznie doświadczonym ośrodkom, które posiadają odpowiednie zaplecze, kadrę, infrastrukturę.

Niezadowolenie szkół jazdy jest ogromne. Niektórzy dokonają zakupów ciężarówki i autobusu tylko po to żeby móc świadczyć szkolenie przez internet, a w rzeczywistości pozostać tylko przy samochodach osobowych... Ustawa nie wymaga by ośrodek szkoli w internecie we wszystkich kategoriach dlatego paradoksem jest obowiązek posiadania np. ciężarówki.

Ustawa ma obowiązywać od 11 lutego 2012 roku. Pozostaje pytanie: - czy w ramach e-learningu przyszli kierowcy nauczą się wystarczająco? Instruktorzy mają nadzieję, że do tego czasu wprowadzona będzie nowelizacja zanim nowa ustawa wejdzie w życie.

 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 2 z 3

Komentarze

W związku z prośbami użytkowników dodaliśmy możliwość komentowania artykułów :)

Możesz teraz podzielić się swoją opinią z innymi.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Wyślij maila w przyszłość!

e-wehikul.pl