Punkty karne

PDF Drukuj Email

Czyny o charakterze szczególnym:

Naruszenie Punkty karne
popełnienie przestępstwa drogowego 10
nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku 10
kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu 10
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego 10
spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa 6
spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 6

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych:

Naruszenie Punkty karne
omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym 10
wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi 9
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na oznakowanym przejściu 8
nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd 8
niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia 8
nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa podczas cofania 5

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych:

Naruszenie Punkty karne
niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu 8
niezastosowanie się do sygnałów świetlnych 6
niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym 6
niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego 6
niestosowanie się do znaku „zakaz wjazdu” 5
niestosowanie się do znaku „zakaz ruchu w obu kierunkach” 5
niestosowanie się do znaków „zakaz skręcania w lewo” lub „zakaz skręcania w prawo” 5
niestosowanie się do znaków „nakaz jazdy...” 5
niestosowanie się do znaków określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania 5
niestosowanie się do znaków poziomych „strzałka kierunkowa” 5
niestosowanie się do znaku poziomego „linia podwójna ciągła” 5
niestosowanie się do znaku zakazu „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” 4
niestosowanie się do znaków „zakaz wjazdu...” 3
niestosowanie się do znaków „zakaz wyjazdu...” 2
niestosowanie się do pozostałych znaków i sygnałów drogowych 1

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów:

Naruszenie Punkty karne
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej 6
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu 6
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym 6
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom 6
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu 5
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze 5
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu 5
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania 4
nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu 5
naruszenie zakazu zawracania 5

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości:

Naruszenie Punkty karne
przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h 10
przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h 8
przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/ 6
przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h 4
przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h 2
przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h 1
jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 2

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania:

Naruszenie Punkty karne
nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania 5
wyprzedzanie z niewłaściwej strony 3
naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi 8
naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 5
naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 5
naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 5
naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi 5
naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi 5
niestosowanie się do znaku „zakazu wyprzedzania” 5

Używanie świateł zewnętrznych:

Naruszenie Punkty karne
niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu 4
niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 2
niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu 2
niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł przez kierującego motocyklem 2
naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich 2
naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych 2
pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia 3

Naruszenie przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym:

Naruszenie Punkty karne
naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie 3
naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie 2
omijanie pojazdu z niewłaściwej strony 2
naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymania lub postoju 1
kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu 1
nieuprawnione umieszczenie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie 3
wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia 3
naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” 2
naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem 2
przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami 3
przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami 1
nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym 2